Ville Tolvanen // January 14 2018

Tuloksia verkossa 2018

Tuloksia verkosta

Vaikuttaa siltä, että vuoden 2018 suurimpia haasteita yrityksissä ja yhteisöissä on tulosten parantaminen digitalisaation avulla. Haasteena on oivaltaa, mistä muutosjohtamisessa on kysymys. Väärin ymmärrettynä teknologia jotenkin ihmeellisellä tavalla muuttaa arkea ja oikein ajateltuna muutamme omaa toimintaamme teknologian avulla. Eli kulttuurin, toimintatapojen ja tekemisen tulisi muuttua.

Kulttuuri ei loiki

Harmittavin sana viime vuoden retoriikassa on mielestäni digiloikka. Koska digitalisaatio haastaa yrityksen liikeidean ja toimintakulttuurin, on mahdotonta ajatella kehityksen loikkivan. Ei investoimalla uusiin järjestelmiin toimintaa tehosteta, vaan muuttamalla arkea uusien työkalujen avulla.

Suuria ajatuksia, nopeita ja pieniä voittoja

Digitalisaatio –prosessissa tärkeintä on piirtää selkeä ja konkreettinen visio toiminnan tavoitteille. Miten vaikkapa asiakaskokemus, asiointi, työ ja arvo muodostetaan kolmen tai viiden vuoden kuluttua. Maalipiste tarvitaan investointien ja muutoshankkeiden järjestämiseksi ja hierarkisoimiseksi. Muutoksessa on tärkeää saavuttaa nopeita ja pieniä positiivisia voittoja muutoshalukkuuden lisäämiseksi

Mihin sitten digitalisaatio -muutoshankkeella voi vaikuttaa?

Parhaimmillaan uusia ajattelutapa haastaa koko yrityksen toiminnan ja mullistaa sen arvoketjun arvoverkostoksi. Teknologiaa voidaan hyödyntää arvoketjun kaikissa vaiheissa ja sitä kautta tehdä enemmän ja parempaa vähemmällä.

  1. Innovaatiot ja tuotekehitys. Uusia tuotteita ja palveluita tulisi kehittää yhteistyössä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Siksi yhteisölliset kommunikaatioalustat kuten Digitalistin Leanlab yleistyvät nopeasti. Asiakaslähtöistä ja yhteisöllistä kehittämistä nähdään tänä vuonna lähes kaikilla toimialoilla. Tulevaisuus luodaan yhdessä asiakkaita ja markkinan tarpeita ymmärtämällä. Tärkeaa ei ole pelkästään tämän päivän vaan huomisen ratkaisut.
  2. Suurin virhe digiajan markkinoinnissa on investoida kalliiseen CRM –järjestelmään ja tunkea sen sisään vanhat ja yksisuuntaiset markkinointiprosessit. Investointien arvo vesittyy kun uutta ja kallista järjestelmää käytetään samalla tavalla kuin entisiäkin. Markkinointi on aivan liian arvokasta jätettäväksi yksin markkinoinnille. Parhaiten markkinoituvat yritykset ja yhteisöt, jotka tekevät markkinoinnista yhteisen ponnistuksen, jossa yrityksen johto, henkilöstö ja asiakkaat yhdessä rakentavat yhteisön tarinalle arkea. Parhaat brändit luovat uutisia ja antavat seuraajiensa levittää sanoman.
  3. Markkinointi, myynti ja asiakaspalvelu sulautuvat asiakaskokemukseksi. Asiakkaan tulisi voida ostaa, saada apua ja tukea ajasta, kanavasta ja paikasta riippumatta. Hyvä maine kantaa eteenpäin ja suosittelijat synnyttävät kasvua. Myynnissä ja asiakaspalvelussa on päästävä nopeasti kuluajattelusta tuloajatteluun. Kohtaamiset synnyttävät asiakkuudet ja niiden arvon.
  4. Operaatiot ja toiminnan kehittäminen. Sähköisessä ympäristössä verkottuva yritys on mitattava kaikilla sen arjen eri tasoilla. Tuottavuus, kanattavuus ja kehitys näkyy parhaimmillaan reaaliaikaisena. Tiedosta opitaan ja sen avulla parannetaan kohtia 1-3. Usein asiakkaista saatava data tarjoaa arvoa uuden liiketoiminnan kehittämiseen tai verkottumiseen toisten yritysten kanssa.
  5. Yritys kasvaa, kun se ylittää asiakkaiden odotuksia ja toimittaa arvoa vähintäänkin asiakkaiden olettamalla tavalla. Kasvun synnyttävät tyytyväiset ja uudet asiakkaat ryhtymällä tukemaan yrityksen tarinaa. Yhdessä toimintaa asiakkaiden kanssa kehittävä ja arvoa tuottava yritys kasvaa varmasti. Kasvu ei synny myynnin yksittäisellä kehittämisellä, vaan koko toiminnan jatkuvalla parantamisella.

Digitalisaatio on muutosjohtamisen kuninkuuslaji, joka haastaa muuttumaan ennen kuin joku muu muuttaa toimialan sääntöjä pyytämättä. Onnistuneeseen digitalisaatioon haastaa globaali kilpailu, ketterämmät tavat luoda arvoa ja asiakkaiden nopeasti muuttuvat tarpeet. Digitalisaation muutosjohtamisen tulisi olla jokaisen organisaation strategian ytimessä vuonna 2018.

Tuloksellista muutostyötä ja voimia onnistumiseen vaikeassa haasteessa!

 

More from Ville Tolvanen