Hanna Virtanen // February 20 2015

Uusi Työ

Osallistuimme viime viikolla Digitalist Networkin Pop-Up tapahtumaan tulevaisuuden työstä.

Mielenkiintoisten tapahtumien kirjo on niin kattava, ettei tapahtumissa ehdi aina käymään – tämä aihepiiri kuitenkin puhutteli meitä monellakin tapaa.

Perustimme yrityksen Johanna ja Riinan kanssa vuosi sitten, koska meillä oli visio luoda uudenlaista työtä ja oman näköisemme työkulttuuri. Tasan vuosi myöhemmin oli kasvun paikka, kun Sonja aloitti meillä töissä. Olemme joutuneet paljon pohtimaan, millaista työtä haluamme edustaa ja mitä tarkoittaa olla töissä 33 Companyllä.

Eniten tapahtumassa keskustelua herättäneet teemat olivat vapaus, tulos ja asiantuntijuus.

Päädyimme kirjoittamaan näistä kahdesta ensimmäisestä teemasta ja lisäämään oman ennustuksemme siitä, mihin tulevaisuuden työ on menossa. Asiantuntijuuden markkinointia käsittelemme omassa blogissamme.

Vapaus

Vapaus pelottaa, mutta samalla sitä janotaan. Yleisön joukosta nousi esiin elävästi kerrottu esimerkki siitä, kuinka työnantaja pelkää tilanteita, joissa työntekijä hamstraa etätyön aikana tehtyjä tunteja jotka sitten kertoo käyttävänsä ansaitsemalleen etelänlomalle. Toiselle vapaus taas tarkoittaa sitä, että täyttää vaatimukset mahdollisimman nopeasti ja sen jälkeen keskittyy omaan napaan. “Jos tulos tulee tehtyä jo tiistaihin mennessä voi hyvillä mielin pitää loppuviikon lomaa ja lounastella kavereiden kanssa”.

 

Emme ihan ymmärrä kumpaakaan ajattelumallia vapaudesta.

 

Edellisessä työssäni bonusta ei maksettu täysimääräisenä vaikka kuinka saavutti kaikki tavoitteet heittämällä. Iso osa tulospalkkiosta määriteltiin sen perusteella, miten tuloksen sai aikaiseksi. Pelkkä WHAT ei riittänyt jos HOW tökki. Oli tärkeämpää saada yrityksen muut työntekijät yhteisesti tekemään töitä tavoitteiden eteen kuin itse yksinäisenä ammattilaisena saavuttaa tavoitteensa.

Vapautta ei ole olemassa yli yhden hengen yrityksissä ilman vastuuta ja luottamusta tiimistä. Joukkue ei kasva yhteen ilman yhteistä harjoitusta. Vaikka käyttäisimme vertauskuvana tulevaisuuden yritykselle enemmänkin viestijoukkuetta kuin jääkiekkojoukkuetta, tulee askelmerkkien olla kunnossa ja kapulan ottajan luottaa siihen että tuoja ohjeistaa hänet sokkonakin viemään kapulaa eteenpäin. Absoluuttisesti hitaampi joukkue yleensä voittaa viestikisoissa tähtiä vilisevän joukkueen, joka ei toimi hyvin yhteen.

Vapaus on välttämättä sidoksissa tiimin eteen työskentelyyn, jos janoaa menestystä tulevaisuuden työssä. – Hanna

Tulos

“Raha motivoi vain suorittavaa työtä tekevää” Jyri Paavilainen siteeraten Daniel Pinkiä

Keskustelimme paljon siitä, mitä tulos tarkoittaa. Feilaako yritys myyntimiehen, joka saavuttaa viikossa vuoden tavoitteet ja turhautuu sen jälkeen toimistolla kun lisätyöstä ei saa lisää rahaa? Vai onko tavoitteiden asetannassa menty metsään? Olisiko euromääräisten tavoitteiden oheen pitänyt osata rakentaa myös laadullisia tavoitteita yrityksen kehitystyöstä. Jos myyjä saavuttaa tavoitteensa niin kevyesti, irtoaisiko häneltä myös näkemystä miten saataisiin koko porukka myymään samalla draivilla tai avaamaan uusia kanavia?

Paavilainen nosti esille myös tulevaisuuden yrityksen jossa yritys tarjoaa vision – mutta jossa tekijöillä olisi sekä valta että vastuu toteuttaa visiota. Tämä on jopa hetkittäin toteutunut aiemmissa organisaatioissamme, mutta on tullut vastaan myös tilanteita jolloin alla oleva organisaatiomalli on tuntunut todenmukaisemmalta.

 

zUzrI98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silti, ehkä työuran varrella niistä kaikkein tuskaisimmista hetkistä on oppinut eniten. Haluamme olla luomassa elämänmakuista organisaatiokulttuuria – businessaspektia unohtamatta. Emme perustaneet 33 Companyä juodaksemme vain teetä ja löytääksemme aikaa joogalle. Lähdimme oravanpyörästä, mutta tarkoituksena että nämä kunnianhimoiset konttorirotat saisivat vipeltää ihan juuri niin kovaa kuin haluavat.

Viisi ajatusta tulevaisuuden työstä

Freelance-työ kasvaa

Tulevaisuuden työ on monimuotoisempaa kuin uskallamme tänään ajatellakaan. Freelancereiden osuus kasvaa; Jenkeissä jo 34% työvoimasta työskentelee freelance-pohjalta*

Toimistot eivät katoa

Vaikka toiselle saattaa olla tärkeämpää voida tehdä työtä laiturinnokasta, saa toinen voimaa yhteisöstä ja muodostaa uudenlaisia yrityksen rajat rikkovia työyhteisöjä ja hakeutuu aina johonkin nurkkaan kodin ulkopuolelle töihin.

On eri asia rajaako toimiston käsite sisälleen vain yhden yrityksen.

Yksilö määrittelee menestyksen

Menestyksen arvioimisesta tulee henkilökohtaisempaa. Onko vapaa-aika arvokkaampaa kuin materia? Mikä määrittelee miten yksilö kokee menestyksen – onko se makea työnkuva tai merkityksellinen kasvu ammattilaisena?

Henkiset johtajat muodostavat yhteisöjä

Kyky keskittyä olennaiseen, strategiaan ja visioon määrittelevät keitä halutaan seurata. Tulevaisuudessakin osa haluaa varmasti mieluummin käydä töissä kuin olla itse viime kädessä vastuussa tuloksesta. Siksi organisaatiot eivät katoa, mutta nekin joutuvat muuttamaan toimintamallejaan houkutellakseen parhaat tekijät.

Yrityskulttuurin ja tiimihengen merkitys kasvaa

Etenkin kun tiimit toimivat yli rajojen, kasvaa tarve luottamukselle. Työkaverin tulee henkiä samoja arvoja ja olla valmis auttamaan silloin kun toinen apua tarvitsee, riippumatta siitä kumman laiturinnokkaan osui sadekuuro.

*Lähde: https://www.elance-odesk.com/press/53-million-americans-now-freelance-new-study-finds