Jarkko Nordlund // April 07 2016

Vahva kotimainen sisältö ja palvelualttius MTV:n kasvattajiksi

MTV on tilanteessa, jossa sen toiminta on käännettävä voitolliseksi. Sitä ei tehdä jatkuvien saneerausten ja säästöjen kautta, vaan haemme uutta kasvua investoimalla kotimaiseen viihteeseen sekä muokkaamalla koko ajattelu- ja toimintatapamme.

Investoinnit kotimaisiin tekijöihin ja sisältöön
Uskon vahvasti suomaisiin hitteihin, eli laadukkaaseen kotimaiseen sisällöntuotantoon. Sen tarjoaminen on MTV:lle selkeä kilpailuetu globaalien viihdeyhtiöiden kanssa käytävässä kiristyvässä kilpailussa. Valtaosa Suomen suosituimmista ohjelmista on kotimaisia ja suomalaiset kuluttavat kansainvälisesti verrattuna erittäin runsaasti paikallisia tv-sisältöjä. MTV:n tehtävänä on jatkaa suomalaisen elämysbisneksen suunnannäyttäjänä ja synnyttää koko kansaa puhuttelevia ilmiöitä. Tämän takia olemme päättäneet panostaa kotimaiseen tuotantoon ja tulemme tuplaamaan kotimaisen viihdesisällön budjetin. Tarkistamme toki samalla myös ostokäytäntöjämme ja nostamme hankkimamme sisällön laatukriteereitä entisestään.

Tapa tehdä ja toimia uudella tavalla
Tarvitsemme ketterän organisaation, joka kykenee vastaamaan media-alan raakaan kilpailuun nyt ja tulevaisuudessa. Koko yhtiötä koskeva toimintatavan kirkastaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että ihmisten toimenkuvissa painottuvat jatkossa asiantuntemus ja yhdessä tekeminen. Suuntaamme päätöksentekovaltaa ylimmästä johdosta asiantuntijoille, yksinkertaistamme organisaatiohimmeliämme ja tulemme jakamaan liiketoimintavastuuta käytävällä eteenpäin (tosin myös Pöllölaakson toimistokäytävät ja -kopit puretaan edellä mainitun yhteisen tekemisen mahdollistamiseksi).
Uutta palvelualttiutta on myös mainostajien suuntaan maikkarilaisten asiakasymmärryksen syventäminen ja asiakkaidemme myyntihaasteiden luovat ratkaisut mediatuotteillamme. Lisäksi tiivistämme jatkossa yhteistyötämme koko pohjoismaisen Bonnier-konsernin kanssa.

Investoimme siis kotimaiseen viihteeseen, ketteröidymme ja kirkastamme omaa tekemistämme ja samalla säästämme sieltä, missä se on mielekästä.

Vain siten voimme panostaa uuteen kasvuun. Sitä haemme esimerkiksi MTV Katsomo -palvelun kehittämisestä, jonka myötä voimme jatkossakin viihdyttää jokaista suomalaista laadukkaalla sisällöllämme ajasta ja paikasta riippumatta.

 

More from Jarkko Nordlund