Ville Tolvanen // August 22 2015

Vaikutuspiiri

Harva yritys ymmärtää laajenevan vaikutuspiirin merkitystä yrityksen arvolle ja tulevaisuudelle.

Tarkoitan vaikutuspiirillä ekosysteemiä, joka koostuu tulevista, entisistä ja nykyisistä työntekijöistä, asiakkaista, yhteistyökumppaneista, alihankkijoista ja omistajista. Yhdessä nämä henkilöt muodostavat yrityksen brändille ja sen arvon kannalta tärkeimmän kaiuttimen yrityksen osaamisen levittämiseksi. Mainetta ei voi eikä kannata markkinoida.

Yrityksen vaikutuspiiriä ja sen voimaa voisi kuvata otsoonikerroksena toiminnan ympärillä. Sen tehtävä on luoda yrityksen toiminnasta suurempaa kuvaa ja kaiuttaa yrityksessä tapahtuvia asioita. Vaikutuspiiri ulottuu paljon yrityksen arkea ja toimintaa pidemmälle – se raivaa tietä yrityksen myyntitaistelijoiden edellä ja suojaa yritystä epäonnistumisten kohdatessa arjessa. Esimerkkinä voisi käyttää vaikkapa Finnairia johon luotamme epäonnistumisesta huolimatta. Pitkään vaikutuspiirissä viettäneitä tiedämme ja luotamme yrityksen yrittävän parhaansa ja toivomme sen kehittävän itseään jatkuvasti.

Mihin vaikutuspiiriä tarvitaan? Se tekee yritystoiminnasta yksinkertaisesti helpompaa, kannattavampaa ja arvokkaampaa. Maineikas yritys löytää parhaat tekijät, voittaa uusia asiakkaita ja tekee parempaa tulosta. Vahva vaikutuspiiri sysää yrityksen väistämättä kasvun ja menestyksen tielle.

Vaikutuspiiri syntyy tekemällä ja viestimällä oikeanlaisia asioita riittävästi. Riittävän määrän kertoo vain aktiivinen analytiikan seuranta. Kasvava vaikutuspiiri on paras tieto viestinnän riittävyydestä. Voisi ajatella avoimesti ja aktiivisesti arjessa viestivän yrityksen puhaltavan jatkuvasti ilokaasua asiakkailleen ja yrityksen toimintaa aktiivisesti seuraaville. Hyvää meininkiä ja tekemistä on vain mahdoton olla ohittamatta vaikka kuinka haluaisi. Ajan saatossa hyvät teot ja mieli nostavat tekemisen arvostusta.

Moni sanoo että aletaan vaan myymään ja tekemään. Niinkin voi tehdä jos tavoitteet ovat arjessa, selviytymisessä ja yksittäisessä kaupassa. Pitkällä katsova sijoittaja, omistaja ja johtaja rakentaa laivastaan legendaa. Se syntyy ajan kanssa aktiivisesti viestimällä ja vaikutuspiiriä kasvattamalla. Tillanderin tai Pentikin kaltaiset perheyhtiöt muodostuvat ajan kanssa väkisinkin käsitteiksi. Perheen käsissä on luoda legendalle siirrettävää ja ajassa jatkuvaa arvoa.

Ärsyttävimpiä yhtiöitä ovat itsekeskeiset tuotantotehtaat, jotka rummuttavat vain omia tuloksiaan ja menestystarinoitaan.

Itseään tuputtavat toimittajat joutavat fuusioiden kautta unholaan. Rakastettavampia ovat yhteisöt, jotka muistavat vaikutuspiiriään arjessa, juhlassa, hetkessä ja ajassa. Vaikuttavuus syntyy ainoastaan hyviä ja huonojakin asioita jakamalla ja välittämällä.

Tapaan muistuttaa ihmisiä postamaan enemmän kuulumisiaan ja tekemisiään arjessa, lomalla ja juhlissa. Viihdyn heidän vaikutuspiirissään – on mukava kuulua näkymättömänä ja välillä näkyvänäkin osana heidän elämäänsä. On arvokasta kuulua heidän vaikutuspiiriinsä.

Kaikkein itsekkäimmät ihmiset jättävät lähes kaiken jakamatta.

Pitävät tietonsa, kokemuksensa ja ajatuksensa aivan itsellään. Elävät elämää itsekkäiden ajatusmuurien suojissa. Ihmettelen mistä heille syntyy varma tieto siitä, ettei heidän elämäänsä olisi mukava seurata ja osallistua. On aivan mahdotonta tietää toisen puolesta mitä kaikkea kannattaa ja tai kannattaa olla jakamatta. Siksi avoimuus, vuorovaikutus ja arvo kytkeytyy toisiinsa tulevaisuudessa entistäkin enemmän.

Kiitos että saan olla osa sinun vaikutuspiiriäsi.

More from Ville Tolvanen