Digitalist Network // November 11 2013

Verkkokaupan merkitys kasvaa

CASE: RAJALA PRO SHOP

Aikaisemmin Digitalist Networkissa nostettiin esiin, miksi verkkokauppa on niin helvetin hankalaa. Kuten edellämainitussa kirjoituksessa mainitiin, verkkokauppa on enemmän kuin kaupankäyntiä verkossa ja vaatii yritykseltä kykyä uusiutua sekä erityisesti halua rakentaa uutta ajattelutapaa. Saman näkemyksen jakaa myös Rajala Pro Shopin markkinointijohtaja Juhani Toppari.

– Vuonna 1999 julkaisimme ensimmäisen Wordillä tehdyt verkkosivut, joiden kautta kuluttajat eivät voineet suoraan ostaa tuotteitamme. Hyvin pian 2000-luvun alussa saimme varsinaisen verkkokaupan, jossa ostaminen oli mahdollista.

Toppari kertoo nykyisten verkkosivujen kehityneen kuluttajien tarpeiden ja verkkokäyttäytymisen ympärille. Verkkokauppa on rakennettu vastaamaan asiakkaiden tarpeita mahdollisimman käyttäjäystävällisellä tavalla.

– Uskomme digitaalisen kaupankäynnin merkityksen kasvavan, kilpailun kiristyvän ja myös asiakkaiden odotusten verkkokaupan palveluita kohtaan kasvavan. Näemme verkkokaupan mahdollistavan liiketoimintamme laajentumisen erityisesti EU:n sisällä.

“Tällä kehitystiellä olemme jo matkalla.”

Rajala Pro Shop on uudistanut verkkokauppansa neljästi. Nykyinen verkkokauppa otettiin käyttöön kesäkuussa 2013. Verkkokauppan kehittämiseen investoidaan jatkuvasti, koska siitä on tullut oleellinen osa yrityksen konseptia.

– Kehitämme verkkokauppa-alustan teknologiaa, koska tähtäämme yhä parempaan palveluun ja asiakaskokemukseen verkkokaupassamme. Suurin haastaamme on saada digitaalisesta kaupankäynnistä asiakkaalle myymälässä saadun asiakapalvelun kaltainen miellyttävä ja asiantunteva kokemus. Tällä kehitystiellä olemme jo matkalla.

Alunperin voimakkaasti B-to-B suunnattu tekeminen on muuttunut kuluttajamarkkinavetoiseksi. Valokuvaus on tästä hyvä esimerkki. Niiden tärkeys ja laajuus niin markkinoinnissa kuin kuluttajien henkilökohtaisissa käytössä on kasvanut räjähdysmäisesti.

– Valokuvia käytetään ja jaetaan kaikkialla. Erityisesti kuluttajat käyttävät valokuvia päiväkirjan omaisesti, miksi kiinnostus parempiin kuviin ja laitteisiin on kasvanut. Tässä olemme edelläkävijöitä toimialallamme ja asiantuntijuutemme on huippua.

Toppari mainitseekin digikamera-markkinoiden valtavan kasvun ja voluumin muuttaneen liiketoiminnan keskittymisen digitaalisten tuotteiden ja ratkaisuiden sijaan kameroihin. Valokuvia käytetään päiväkirjan omaisesti. Esimerkiksi henkilökohtaiset blogit yleistyvät myös Suomessa ja kameraa on aina kannettava mukana ja sillä otettu kuva on saatava heti julkaistua.

– Kamerat ja mobiililaitteet ovan lähentyneet toisiaan ja mobiililaitteet ovat oleellinen osa muistojen ikuistamista, säilyttämistä ja esittämistä. Hyvä esimerkki tästä on, kun otimme Nokia Lumia 1020 -puhelimen mukaan tuotevalikoimaamme.

”Verkkokaupan on tuotettava lisäarvoa kivijalalle ja kuluttajalle fyysiseen maailmaan.”

Kun asiakkaat ostavat tuotteen verkosta, Rajala Pro Shop tarjoaa mahdollisuuden oppia tärkeimmät ominaisuudet laitteestaan fyysisessä maailmassa.

– Laitemyynnin lisäksi olemme aina tarjonneet asiakkaillemme koulutuksia, joissa asiakkaille tarjotaan mahdollisuus saada sijoituksestaan paras mahdollinen irti. Tässä olemme edelläkävijä alallamme.

Haastattelu ja teksti: Henri Molin

More from Digitalist Network