Digitalist Network // October 10 2014

Verkkoviestintäpäällikkö

Verohallinnossa olet kiinni ajassa: työsi näkyy ja vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan. Valtakunnallinen, kehittyvä ja nykyaikainen palveluorganisaatiomme rakentuu henkilökunnan asiantuntemukselle. Kannustamme sinua kehittymään, kouluttautumaan ja verkostoitumaan. Luotamme sinuun työntekijänä ja arvostamme sinua työyhteisön jäsenenä.

Viestintäyksikkö vastaa Verohallinnon yhteisestä viestinnästä. Yksikkö vastaa hallinnon viestintästrategiasta, organisaatiotasoisesta viestinnästä, viestinnän ohjauksesta ja kehittämisestä, yhteisökuvasta sekä viestinnän vaikuttavuudesta ja sen seurannasta. Yksikkö vastaa myös Verohallinnon verkkoviestinnästä ja sen toimintamallista sekä koordinoi ja kehittää verkkoviestintää. Yksikkö tuottaa myös kielenhuolto- ja käännöspalvelut Verohallinnolle.

Tehtävä on vakinainen, palvelussuhde alkaa 01.01.2015
Hakuaika päättyy 16.10.2014 kello 16:15
Työpaikan tiedot: Verohallinto, Haapaniemenkatu 4 A, 00530 Helsinki
Virka on viraston yhteinen

Viran/tehtävän kuvaus:
– vastaat Verohallinnon yhteisen viestinnän ja verkkopalveluiden (vero.fi ja intranet) suunnittelusta, toteutuksesta ja kehittämisestä
– toimit yhteistyössä eri toimialojen viestintäpäälliköiden kanssa varmistaaksesi kehittämisen ja ylläpidon vastaavan toimialojen tarpeita
– toimit esimiehenä ulkoisen ja sisäisen sekä verkkoviestinnän asiantuntijaryhmässä
– vastaat ryhmäsi osalta tavoitteiden asettamisesta ja niiden saavuttamisesta johdon linjausten mukaisesti

Kelpoisuusvaatimukset:
Kelpoisuusehtona valittavalta henkilöltä edellytetään suomen tai ruotsin kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. (Valtioneuvoston asetus Verohallinnon virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta (1052/2009) 2.1 §).

Hakijalta odotamme:
Kiinnostuksesi markkinointiviestintään, tiedottamiseen, digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja esimiestyöhön ovat keskeistä tämän tehtävän hoitamisessa. Tulet vastaamaan myös Verohallinnon verkkopalveluiden sisällöntuotannosta ja ylläpidosta.

Odotamme sinulta korkeakoulututkintoa, kokemusta vastaavista tehtävistä, ymmärrystä kehittämisestä, projektityöstä ja verkkosisällöistä. Seuraat aktiivisesti verkkopalveluiden kehittymistä ja tuotat ymmärrystä vastuualueeltasi koko Verohallinnon tarpeisiin. Tämän lisäksi toivomme sinulta palveluasennetta, idearikkautta, käyttäjälähtöisyyttä ja ennakkoluulottomuutta sekä esimieskokemusta. Odotamme myös sujuvaa suullista ja kirjallista esitystaitoa, englannin kielen taitoa sekä kykyä verkostoitua.

Palvelussuhteen edut:
– joustava työaika
– etätyömahdollisuus
– liikunta- ja kulttuurisetelit
– työsuhdematkalippu
– työnantajan tukema lounas

Palkkauksen peruste:
Palkkaus määräytyy Verohallinnon palkkausjärjestelmän vaativuustason 14 mukaisesti: tehtäväkohtainen palkanosa on 4 375,58 euroa kuukaudessa. Edellisen lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 48 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Työaika Virastotyöaika

Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta http://vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Verohallinto/Tule_meille_toihin/Avoimia_tyopaikkoja_Verohallinnossa(15500)

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän työavain. Hakemuksia ei palauteta.

Verohallinto, Haapaniemenkatu 4 A, PL 325, 00052 VERO

Lisätietoja tehtävästä:

Viestintäjohtaja Mikko Mattinen

020 612 5048

Linkki työnantajan verkkosivuille http://vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta

More from Digitalist Network