Ville Tolvanen // October 30 2016

Virheitä digitalisaatiossa

Oppia ikä kaikki?

Pohdin Digitalistia perustettaessa, että tavoite olisi löytää asiantuntijoita, 1) jotka olisivat kiinnostuneita maailman parantamisesta teknologian avulla, 2) yrityksiä, jotka haluaisivat kehittää liiketoimintaansa osana digitalisaatiota ja 3) saada keskustelua ja eriäviäkin näkemyksiä siitä mitä nyt ja seuraavaksi tapahtuu.

Ajattelin Digitalisteja vähän kuin Vihreinä. Kun ”työ” on valmis, aate ja organisaatio unohtuvat. Osa työstä on onnistunut yli odotusten ja nyt pohditaan mitä arvoa verkostolla on tulevaisuudessa. Ainakin 4. Ja näillä näkymin viimeinen tuotantokausi nykyisellä toimintamallilla on tulossa.

Mitä virheitä digitalisaation edistämisessä on yleisesti tehty? Virheistäkin on hyvä puhua, sillä ne tarjoavat mahdollisuuden oppia.

1) Terminologia. Teknologia kulkee niin paljon arjen edellä, että tarvitsemme käsitteitä kuvaamaan uusia mahdollisuuksia. Syntyy uusia sanoja, jotka ovat vieraita suurimmalle osalle ihmisistä. Samoin käännökset kohtelevat kieltämme huonosti esimerkkinä sosiaalinen media. Suomalainen ei ole sosiaalinen eikä mediaa tarvitse. ”Puolet yrityksistä vastustaa ihmisten internetin hyödyntämistä viimeiseen saakka.” (Kärjistys) Tätä virhettä on ehkä mahdoton välttää, koska uutta syntyy niin nopeasti, mutta ehkä voimme kiertää sitä pitämällä huolta kertomalla mitä sanoillamme tarkoitamme.

2) Tuotelähtöisyys. ATK ja ICT syntyivät tuotantoteollisuuden maailmaan tietokone, ohjelmisto ja työpiste kerrallaan. Sitten tuli vasta internet, jaetut resurssit ja yhteydet niin ihmisten kuin asioidenkin välille. Toistamme ICT-kaavaa työkalu, käyttönotto ja vanhat prosessit vaikka ensin pitäisi luoda 1) ymmärrys 2) osaaminen ja 3) työkalut. Tämä ajattelu alustojen hankkimisesta ensin, tuntuu olevan niin syvällä, että on vain totuteltava siihen. Silti digitoiminen ja digitalisaatio eivät hyödynnä mitään, jos vanha ei mitenkään muutu. Lisäämällä uusia kanavia, toimintamalleja ja järjestelmiä lisäämme vain kompleksisuutta ja kustannustasoa.

3) Pistemäisyys. Kysyn aina asiakkailtani onko heillä visiota tai kuvaa tulevaisuuden liiketoimintamallista, toiminnoista ja teknologian roolista. Vastaus on lähes aina ei. Kehitämme asoita ilman kokonaiskuvaa ja tavoitetta tulevasta. Tämä johtaa tyytymiseen olemassaolevaan. ”Meillähän on verkkokauppa ja sähköinen työympäristö.” Olemme siis hyvin mukana digiajassa. Not.

4) Sirpalemaisuus. Tuotantotalouden organisaatiossa digiasiat joutuvat väkisin johonkin siiloon. Joku omistaa kehittämisen ja vastuun tulevasta. Digitalisaatio muuttaa koko yrityksen toimintaa ja tulee olla siksi yhteinen asia. Hankkeistamalla johtamista ja kehittämistä yli organisaatiorajojen päästään taatusti parempiin tuloksiin kuin yksittäisillä IT tai markkinoinnin kehityshankkeilla. Tähän saattaa olla vastaus tilapäinen CDO –positio, jonka tehtävä on vastata yrityksen kilpailukyvystä ja osaamisesta digimaailmassa.

5) Reaktiivisuus. Verkkoa kehitetään pääosin muiden toimintojen perässä. Nykyistä liiketoimintaa ei uskalleta haastaa, vaan rakennetaan sille ominaisuuksia verkossa. Työnnetään siis analogiaa digitaalisiin rakenteisiin, joiden alkorytmit toimivat aivan eri tavalla kuin analoginen maailma. Analogisen maailman reflektointi verkossa taitaa olla digitaalisen maailman kehittäjän suurin synty. Täytyy ymmärtää verkkoa ja tehdä verkossa verkon tavoilla. Siis ensin osaaminen, suunnitelmat, osaajat, investoinnit ja tulokset. Eikä järjestelmähanke edellä.

Paljon tapahtuu hyvää juuri nyt

Kirjasin kohtaamiani digihankkeita edelliseen postaukseen. Paljon hyvää tapahtuu, mutta paljon on työtäkin. Suurin haaste tuntuu olevan osaamisen ja osaajien puute. Digitalistit tarjoavat käyttäjille 1) oppia tiedon ja esimerkkien avulla 2) mahdollisuuksia pyytää apua, julkaista ja esiintyä eri tapahtumissa 3) törmäämisiä alan osaajien, yritysten ja yrittävien välillä Digitalist –tapahtumassa.

Digitalist on yksi tapa elää kuten opettaa – Jakaa tietoa ja osaamista avoimesti verkossa, löytää uusia kontakteja, työtä ja asiakkaita ja Näyttää enemmän kuin väittää omaa osaamistaan arjessa. Työ jatkuu virheistä ja haasteista huolimatta. Aika paljon on vielä asioita tehtävänä ennen kuin voimme sanoa ”Suomen digitalisoituneen pikseli kerrallaan.”

Tervetuloa jakamaan ja välittämään osaamista ja tietoa. Avoin jakaminen on ihmisistä, ideoista ja yrityksistä välittämistä.

Ps. 23.11. 2016 Solita Digitalist Thinkers Forum, varaa paikkasi heti! https://digitalist2017.wpengine.com/event/solita-digitalist-thinkers-forum-2016/

More from Ville Tolvanen