Jere Teutari // August 31 2017

Yksipuolinen näkökulma

Jere Teutari

VP, Commercial Development, MTV Next at MTV Oy

Toimialaa jos toista kritisoidaan tänä päivänä surutta. Pääpuheenaihe on yleensä se, että muutos tulee liian myöhään ja on vain ajan kysymys, milloin uudet yksisarviset muuttavat toimialan jos toisenkin. Muutos toki tulee, mutta ei aina niin yksinkertaisesti kuin kriitikot asian esittävät. Toimialalla jos toisella on sille ominaisia toimintatapoja ja arvoketjun osia, joista johtuen uusien tulokkaiden toimintatavat muuttuvat ajan myötä. Esimerkiksi Facebook joka tuli markkinoille väittävän mainostajien markkinoinnin logiikan muuttuvan tykkäyksiksi. Peukuttava asiakas ostaa enemmän. Nyt Facebookin mainosratkaisuja katsoessani en voi välttyä yhdenmukaisuuksilta tavanomaisen mainonnan myymisen kanssa. Myös toimialan olemassa olevat pelurit muuttavat yllättävän nopeasti toimintatapojaan, kun huomaavat uusien tulokkaiden aiheuttaman asiakkaiden ostokäyttäytymisen muutoksen. Muut mediat ovat omaksuneet Facebookin tavan myydä mainontaa osaksi omaa tarjontaansa.

Järjestämme tiistaina 5.9. hieman poikkeavan Digitalist-tapahtuman. Haluamme tuoda lavalle eri näkökulmia median muutokseen. Se kun ei ole ainoastaan sitä, että kuka tahansa voi olla media tai mikä tahansa on mediaa. Toivomme, että ymmärrys median toimintaperiaatteista ja -logiikoista avautuu myös niille, jotka ovat medioita tai sellaisiksi haluavia.

Median rooli yhteiskunnassa on muuttunut. Se demokratisoi kokonaisia kansoja tai synnyttää uutta poliittista kulttuuria. Valitettavasti se tuo myös mukanaan ilmiöitä, joita kukaan meistä ei olisi uskonut ikinä kokevansa. Toisaalta, ihmisillä on edelleen tarve hakea turvaa ihan tavallisista asioista omassa lähiympäristössään arjen inhimillisistä asioista. Median yhteiskunnallisen roolin muutos on äärimmäisen tärkeä ymmärtää, koska sen avulla ymmärtää paremmin ihmisiä ja heidän käyttäytymistään. Olenkin aina sanonut mainostajille, että jutelkaa toimittajien, päätoimittajien, dokumentaristien ja muiden elämää dokumentoivien kanssa ymmärtääksenne ihmisiä paremmin.

Markkinoijat elävät muutosta päivittäin. Markkinointiosastot ovat kenties niitä yritysten ainoita yksiköitä, joissa muutos on todellakin läsnä jokaisena päivänä. Uutta ja parempia tuloksia pitäisi luoda pienemmillä resursseilla. Läsnä pitäisi olla kaikkialla. Jos yrityksen strategia ja siitä johdettu kaupallinen tarina ei kuitenkaan ole kiinnostava, ei käsien heiluttelu riitä. Siksi on olennaisen tärkeää tunnistaa, millaiseksi kaupallisesti mielenkiintoiseksi tarinaksi yrityksen strategia pystytään rakentamaan ja miten varmistetaan, että se uppoaa ihmisille oikeassa kanavassa.

Aristoteleen dramaturgian opin mukaan draaman kaaren muodostaa alku, keskikohta ja loppu. No, miten ihmeessä teet tämän viidessä sekunnissa tai puolessa minuutissa? Tarinankerronta on siis joutunut joutunut disruptoiduksi. Vai onko? Ei aika itsessään ole tarinankerronnan määre, vaan vaikutus joka annetussa ajassa saadaan aikaan. Onko tarinankerronta sitten tässä ajassa muuttunut? En usko. Keskustelu jatkuu 5.9. Tennispalatsissa.

 

More from Jere Teutari