Ville Tolvanen // November 12 2015

Ympyrätalous

Janatodellisuudesta ympyröihin siirtyvät yritykset näyttävät pärjäävän digiaikana kaikista parhaiten.

Tarkoitan yrityksiä, jotka eivät käsittele verkkoa yhtenä jakelu- myynti- tai markkinointikanavana, vaan nostavat koko arvoketjunsa pilveen.

Meillä meni 40 vuotta saada internet, päätelaitteet ja yhteydet sille tasolle, että palveluiden kehitystä ajaa nyt eteenpäin kuluttajien lisäksi miljoonat kehittäjät. Maksavat äänestävät jaloillaan ja etsivät tietoa, vaihtavat ja rikastuttavat sitä, sekä asioivat ja ostavat verkosta tai sen avulla. Yli puolet suomalaisistakin etsivät oireistaan tietoa ennen lääkärin menoa. Maailma muuttuu pysyvällä tavalla.

Elimme pitkään janatodellisuutta. Valmistimme, jakelimme, möimme ja markkinoimme osaamista ja tuotteitamme etsien epätoivoisesti niistä kiinnostuneita. Yksisuuntainen maailma oli normaali tapa tehdä mediaa, viestintää ja luoda arvoa asiakkaille. Harva taitaa antaa tänäkään päivänä asiakkaiden osallistua tuotteiden tai palveluiden rakentamiseen.

Verkon kautta olemme kuitenkin helposti ja tehokkaasti kaikki halutessamme yhteydessä toisiimme. Rajat yritysten, yhteisöjen ja yksilöiden välillä vaikuttajina hälvenevät. Olemme kaikki yhdessä ja samassa ympyrässä.

On vain yksi suuri me.

Kaikki verkon suurimmat murrokset ovat olleet nimenomaan asiakaskokemuksen kokemuksen murroksia. Itunes, Spotify, Netflix, Uber, Airbnb, Tindr, Facebook, Google jne. Antavat kaikki käyttäjälle vallan päättää missä, miten ja milloin asioivat. Yritykset antavat arvoketjun sijaan koko vallitsevan markkinatiedon ostajien käyttöön. Käyttäjä valitsee ja käyttää valtaa osana palvelua. Usein vielä kaikkien muidenkin palvelua käyttävien arviot ja suositukset ovat käyttäjän käytössä. Toiminta on avointa, läpinäkyvää ja vuorovaikutteista. Asiointi on helppoa, kätevää, relevanttia ja tehokasta. Paljon enemmän kuin asiointi missään yksittäisessä kanavassa tai niiden yhdistelmässä.

Miksi et veisi koko liiketoimintasi arvoketjua pilveen?

Sama ajattelu pätee myös digiajan kuntiin ja järjestöihin. Miksi innovaatio, tuotekehitys, liiketoiminnan kehittäminen, myynti, markkinointi ja asiakaspalvelu ei voisi toimi yhdessä asiakkaiden kanssa ja erinomaisesti suunnitellussa palvelukanavassa verkossa? Miksi emme kysyisi heiltä, jotka palvelustamme maksavat? Erikoista jos vielä vuonna 2015 kaikki asiat tulee tietää maksavaa asiakasta paremmin.

Ympyrätalouden voimasanoja ovat avoimuus, läpinäkyvyys, vuorovaikutus ja voimaannuttaminen.

Ympyrätalous lähtee parviälyn voiman oivaltamisesta ja yhteisen mission luomisesta omistajien, johdon, työntekijöiden, asiakkaiden ja kumppaneiden välille. Ympyrätalous ponnistaa halusta luoda synergiaa ja olla yhdessä enemmän kuin osiensa summa.

Ympyrän tehtävä on kasvaa ja laajentua yhdessä eikä rajata tekemistä eri osapuolien välillä. Ympyrä on tapa tuhota siilot ja niiden välejä hiertävät kommunikaatio-ongelmat. Avoin ympyrä on paras tapa pitää huolta, että yrityksen kaikki osatekijät tekevät yhdessä ja erikseen työtä yhteisten tavoitteiden puolesta.

More from Ville Tolvanen